Inför inflyttning

Här är viktig information till dig som ska flytta in till oss.

Teckna hemförsäkring

Inbrott, brand, vattenskador eller andra olyckor kan drabba vem som helst. Du riskerar att bli ersättningsskyldig för skador som du orsakat. Se till att du har en giltig hemförsäkring som gäller från och med ditt inflyttningsdatum.
Hemförsäkringen gäller inte för stöldbegärliga föremål som förvarats i förråd eller andra obevakade platser. Se till att låsa ditt förråd med ett hänglås eller liknande omgående efter inflyttning.

Gör flyttanmälan

Flyttanmälan gör du till skatteverket.se och din adressändring på adressandring.se. Meddela din nya adress till alla övriga som berörs men inte automatiskt får information via din anmälan till Adressändring.

Elavtal

Du ansvarar för din hushållsel och behöver teckna avtal för elhandel. Avtalet om elhandel ingår du med ett valfritt elhandelsföretag. Kontakta dem i god tid före flytt.

TV, Internet och telefoni

Utbudet när det gäller TV-kanaler och Internet varierar inom vårt fastighetsbestånd. Information om vilken leverantör som är aktuell för dig ser du här nedan:

  • Ekeby: ComHem, fiber

  • Husby-Rekarne: antennanslutning, fiber

  • Skogstorp: fiber, valfri leverantör

Kom ihåg att beställa flytt av eventuell fast telefoni.

Betala in hyran i tid

Din första hyresavi kommer vi att skicka till dig med mejl eller post. Hyran skall vara betald innan du flyttar in och var noggrann när du registrerar din inbetalning. Ange endast fakturanummer i meddelandefältet när du betalar. Du har ansvar för att själv efterfråga nya hyresavier om de har kommit bort. En hyresgäst som inte betalar sin hyra i tid kan komma att bli uppsagd från sin lägenhet.

Ha koll på vår hemsida

Vår hemsida uppdateras ständigt med den senaste information. Här gör du också felanmälan eller kontaktar oss i andra ärenden.