Att bo hos oss

Vi vill erbjuda dig ett tryggt och trivsamt boende
och här behöver vi alla hjälpas åt.
Det är tillsammans som vi skapar ordning och reda samt en god grannsämja. Därför ber vi dig att visa hänsyn till dina grannar och följa våra riktlinjer gällande hantering av utemiljö, trapphus, tvättstuga och sophantering.
Sköt om din lägenhet och hör av dig till oss om du har frågor om underhåll eller renovering.
Välkommen hem!

Här är några saker att tänka på för ökad trivsel:

 • Undvik att gå med hårda skor inomhus.

 • Borra eller spika inte i väggarna på tidpunkter som kan störa dina grannar.
  OBS! Det är inte tillåtet att borra i våtutrymmen eller kaklade väggar.

 • Tänk på ljudnivån sent på kvällen.

 • Undvik att spola stora mängder vatten sent på kvällen.

 • Skaka inte mattor och andra föremål från balkong eller fönster.

 • Balkonglådor och vädringsräcken ska sättas upp på balkongens insida.

 • Vi undanber oss rökning i lägenheten och på uteplatsen/balkongen. Rökning är inte tillåten i nära anslutning till entréer, i trapphus, hissar och förrådsutrymmen samt i gemensamma utrymmen. Kasta inte fimpar på marken.

 • Mata inte fåglar från balkong eller fönsterbleck.

 • Husdjur är välkomna till oss, men håll dem under uppsikt.

 • Lämna tvättstugan ren och snygg efter dig.

Nycklar

Till varje lägenhet ingår det tre lägenhetsnycklar. Vid behov av en extranyckel kontaktar du oss. En extranyckel kostar 500 kr och faktureras dig. En extranyckel är inte ett alternativ om du har förlorat en nyckel. Om du har tappat bort en nyckel behöver du omgående kontakta oss för cylinderbyte samt kontakta din hemförsäkring och göra en polisanmälan. Du som hyresgäst är ersättningsskyldig vid behov av cylinderbyte.

Tvättstugan

Maskinerna i tvättstugan måste skötas väl för att de ska fungera bra. Följ noga instruktionerna som finns på plats i tvättstugan och respektera tvättiderna.

 • Tvätta dina plagg enligt tvättanvisningarna. Använd tvättpåse för plagg som kan skada tvättmaskinen.

 • Rengör maskinerna efter tvätt och lämna tvättstugan ren och snygg efter dig.

 • Tvättstugorna får endast användas av våra hyresgäster som bor i lägenheten.

 • Uppstår fel på någon maskin, gör omgående en felanmälan till oss och sätt upp en lapp på maskinen att anmälan gjorts.

Brandsäkerhet

De vanligaste orsakerna till bostadsbränder är oaktsamhet vid matlagning, levande ljus och rökning. Med minst en fungerande brandvarnare i lägenheten ökar chansen att släcka en begynnande brand i tid. Brandvarnarnas funktion bör testas med jämna mellanrum. Det kan också vara bra att investera i en brandsläckare eller brandfilt för hemmabruk.

Så här kan du öka brandsäkerheten:

 • Dra ur kontakten till mobilladdare och andra elektriska apparater som inte används

 • Gör ren spisfläkten regelbundet

 • Använd skyddskåpor på lampor i garderober

 • Håll trapphuset rent från brännbart material

 • Håll dörrar till källare och förråd stängda och låsta

 • Placera inte dörrmatta, barnvagnar, cyklar eller andra föremål framför porten eller i trapphuset

Sophantering

I fastigheten sopsorteras matavfall och övrigt hushållsavfall. Övrigt avfall och grovsopor lämnar du vid närmaste återvinningsstation. Ju noggrannare sortering du själv gör desto bättre! Läs gärna mer om källsortering på eem.se